Program wyborczy - Samorządne Krosno Piotra Przytockiego
Strona główna » Program wyborczy

Program wyborczy

 PROGRAM NA LATA 2018 – 2023

 

     Chcemy żyć w atrakcyjnym otoczeniu wśród zieleni,

                                      z zadbanymi terenami rekreacyjnymi i czystym powietrzem

 

·      Modernizacja Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów i Oczyszczalni Ścieków przy ul. Drzymały, tak by spełniały najwyższe standardy ochrony środowiska i nie były źródłem odorów. 

·   Walka ze smogiem trwa. Rozwój programu ograniczania niskiej emisji. Edukacja dzieci i młodzieży. Wzmocnienie współpracy z gminami ościennymi w celu pozyskania środków na wyminę przestarzałych pieców węglowych.

·   Tworzenie terenów zielonych, miejsc spacerowych, placów zabaw, ścieżek rowerowych, lepiej urządzonych parków i ogródków działkowych:

Ø  dokończenie rewitalizacji parków: im. Rotmistrza Pileckiego w Dzielnicy Zawodzie i przy ul. Piastowskiej na Osiedlu Grota Roweckiego,  użytku ekologicznego nad Badoniem,

Ø  utworzenie: parku botanicznego w rejonie ul. Bieszczadzkiej, parku sensorycznego przy ul. Chopina, ścieżki botanicznej nad Lubatówką, parku w rejonie ulic Podkarpacka-Żwirki i Wigury oraz przy ul. Hallera, parku  przy ul. Baczyńskiego i Decowskiego.

·  Wprowadzenie grantu dla mieszkańców, którzy podejmą się pielęgnacji i urządzania niewielkich miejskich skwerów, obecnie zaniedbanych a mogących służyć okolicznym mieszkańcom.

·    Kontynuacja programu wsparcia dla ogrodów działkowych.

·    Atrakcyjne zagospodarowanie terenów zielonych na Osiedlu Markiewicza i Osiedlu Traugutta.

·    Modernizacja skate parku przy SP14 i pumptracku przy ul. Okrzei oraz utworzenie w przestrzeni każdej dzielnicy miejsca do ćwiczeń fizycznych tzw. street workoutu.

·  Dalsze podnoszenie atrakcyjności kompleksu basenów przy ul. Bursaki  jako letniego centrum wypoczynku dla mieszkańców i turystów.

·   Rozwój sieci ścieżek i tras rowerowych między innymi przy ul. Pużaka oraz wzdłuż brzegów  Lubatówki i Wisłoka (w tym kładka ul. Lunaria-Wiklinowa).

·    Zagospodarowanie brzegów Wisłoka i Lubatówki w celach rekreacyjnych.

·    Modernizacja stadionu przy ul. Legionów i lodowiska MOSiR.

·    Budowa schroniska dla zwierząt przy ul. Drzymały.

 

Podniesiemy jakość życia w Krośnie


Dla rodziców, dzieci i młodzieży

 

·  Zrównanie ceny w żłobkach publicznych i niepublicznych oraz zabezpieczenie opieki przedszkolnej i żłobkowej w okresie ferii i wakacji  dla posiadaczy Krośnieńskiej Karty Mieszkańca (KKM).

·   Zagospodarowanie obiektów szkolnych przy ul. P. Skargi na przedszkole.

·    Rozbudowa SP 7 i modernizacja hali namiotowej.

·    Wprowadzenie 20% zniżki  na imprezy kulturalne i sportowe organizowane przez miasto dla uczniów szkół krośnieńskich i posiadaczy KKM.

·   Stworzenie zajęć w rozwijających  zainteresowania młodzieży w nowym Biurze Wystaw Artystycznych przy ul. Portiusa 4.

·   Powołanie do życia Młodzieżowego Domu Kultury, organizując interesujące zajęcia dla młodzieży oraz udostępniając  zespołom muzycznym miejsce i sprzęt do prób. Wykorzystanie na tę działalność wolnych przestrzeni domów ludowych (DDL).

·   Realizacja programów miejskich dla dzieci i młodzieży rozwijających zainteresowania: programy edukacji artystycznej, sportowe i inne jak np. „Pierwsze kroki na łyżwach, na nartach”.

·     Rozwój programu aktywizacji społecznej młodzieży we współpracy z organizacjami pozarządowymi.

·   Przeprowadzenie programów profilaktyki i badań przesiewowych oraz promocji zdrowia na dużej grupie dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym  (wady wzroku, wady postawy), młodzieży (choroby układu krążenia) i dorosłych mieszkańców Krosna 18+ (choroby układu krążenia).

 


Dla seniorów

·   Wdrożenie programów zdrowotnych dla seniorów (np. na walkę z otyłością, nadciśnieniem, cukrzycą, grypą) we współpracy z Krośnieńską Radą Seniorów

·        Wsparcie Uniwersytetu Trzeciego Wieku i współpraca z krośnieńską Radą Seniorów

·       Rozwój kolejnych centrów opieki nad seniorami i centrów aktywności seniorów (np. klub seniora w Etnocentrum, czy w Dzielnicowych Domach Ludowych).

 

 

Wspólnie z Mieszkańcami

·   Powołanie Miejskiego Centrum Dialogu jako miejsca konsultacji społecznych przed podejmowaniem decyzji ważnych dla mieszkańców.

·     Wzmocnienie dialogu z mieszkańcami przy współpracy z organizacjami pozarządowymi.

·     Wspólne wypracowanie programów wspierających profilaktykę zdrowotną.

·     Utrzymanie dotacji na inicjatywy obywatelskie.

 

 

Infrastruktura drogowa i kolejowa

·   Modernizacja ulic:  Polnej, Dębowej, Debrzy, Baczyńskiego, Ks. Kojdera, Pużaka, Stapińskiego, Sikorskiego. Kontynuacja przygotowania i realizacji rozwiązań drogowych i kolejowych usprawniających poruszanie się po mieście oraz wyjazd w kierunku S19 przez tereny byłego lotniska Iwonicz (przebudowa ul. Lwowskiej, obwodnice północna, zachodnia i droga G w kierunku S19 oraz przebudowa DK28 od skrzyżowania Krakowskiej do Pużaka wraz z wiaduktem nad torami).

·  Wsparcie rozwoju komunikacji publicznej (niskie ceny biletów) i kontynuacja budowy parkingów, szczególnie „parkuj i jedź” (park&ride).

·      utrzymanie poziomu dofinansowania inicjatyw dzielnicowych i osiedlowych w ramach programu 50/50.

·     Wymiana 100% oświetlenia ulicznego na energooszczędne.

·       Realizacja (przy wsparciu środkami UE) obniżenia torów kolejowych od ul. Hallera do ul. Grodzkiej, dzięki czemu możliwa będzie przebudowa ul. Lwowskiej i zlikwidowanie korków w tym rejonie.

·      Dalsze skuteczne działania na rzecz kontynuacji budowy skrótu kolejowego w kierunku Rzeszowa, od Jedlicza do Szebni.

·  Zainicjowanie (we współpracy z samorządami) powstania kolei średnicowej i budowy dodatkowych przystanków kolejowych przy ul. Jagiellońskiej i Galeriach.

 

 

Przedsiębiorczość

·      Kontynuacja programu pozyskiwania inwestorów w ramach strefy inwestycyjnej.

·    Wsparcie rozwoju branży turystycznej w Krośnie, również poprzez wykorzystaniu potencjału lotniska, CDS-u, Etnocentrum i we współpracy ze  Skansenem Przemysłu Naftowego w Bóbrce.

·  Realizacja programu wspierania przedsiębiorczości przy wykorzystaniu nowego Inkubatora przedsiębiorczości  przy ul. Żwirki i Wigury (coworking, promocja  start up-ów).

 


Mieszkalnictwo

·     Rozszerzenie programu budowy mieszkań na wynajem w ramach TBS przy ul. Żwirki i Wigury,  na Pl. Monte Cassino i ul. Hallera tak by zlikwidować kolejki oczekujących.

·      Wprowadzenie Programu Mieszkaniowego „Absolwent” w celu przyciągania do Krosna wykształconych specjalistów.

·    Dokończenie termomodernizacji sieci ciepłowniczej i ciepłowni miejskiej, tak by zmniejszyć koszty ogrzewania mieszkań na os. Markiewicza i Traugutta.

 

 

Bezpieczeństwo

·    Rozbudowa i modernizacja monitoringu miasta.

·    Zwiększenie bezpieczeństwa pieszych na przejściach i przejazdach dla rowerów (oznakowanie, oświetlenie, azyle).

·    Dofinansowanie dodatkowych patroli policji straży miejskiej.

·    Kontynuacja budowy bezpiecznych zatok przyszkolnych „pocałuj i jedź” („kiss&ride).

 

 

 Wspólnie tworzymy lepsze Krosno

 


Używamy cookies w celu świadczenia usług, reklamy i statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza zgodę na umieszczanie ich w Twoim urządzeniu końcowym. W każdej chwili masz możliwość zmiany ustawień swojej przeglądarki
Dane do pozycjonowania strony
Strona

Program wyborczy

pole title
pole descryption
pole keywords