Kandydaci na radnych
Strona główna » Kandydaci w okręgu nr 1

Kandydaci na radnych w okręgu wyborczym nr 1

1. Baran Bronisław

Lat 66, żonaty, Krośnianin od urodzenia. Wieloletni dyrektor SP14 a od XI 2002 r. Zastępca prezydenta m. Krosna. Chcę rozwijać krośnieńską oświatę podnosząc jej jakość, zapewnić opiekę żłobkową i przedszkolną dla wszystkich krośnieńskich dzieci, stwarzać warunki do aktywnego wypoczynku i rekreacji  uatrakcyjniając baseny odkryte i otwarte strefy rekreacji. Wspierać mieszkańców i rodziny krośnieńskie rozwijając Krośnieńską Kartę Mieszkańca oraz wdrażając Kartę Seniora w ramach aktywnej polityki senioralnej.

2. Czaja Stanisław

Lat 65,żonaty ojciec 5 córek, 7 wnucząt. Absolwent UMCS w Lublinie - prawnik.

Przewodniczący Zarządu Osiedla Stef. Grota Roweckiego. Radny Miasta Krosna w IV kadencjach od 2002 r.,do 2018 r.,z różnymi funkcjami. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Mieszkaniowej, Urbanistyki. Zaangażowany w pracach charytatywnych  na rzecz drugiego człowieka. Czynnie uprawia sport, turystykę i ćwiczenia w plenerze. 

Kieruje się zasadą: 

" CZŁOWIEK PRZEDE  WSZYSTKIM". NIE STARZEJE SIĘ TEN, KTO NIE MA NA TO CZASU".                   


3. Dubiel Anna

Lat 68, zamężna, jedna córka . Bezpartyjna .  Emerytowany pracownik ZSP Nr 4 NAFTÓWKA  w Krośnie . Radna czterech  kadencji. Przewodnicząca Komisji Kultury , Sportu i Turystyki oraz członek Komisji Budżetowo Finansowej, a w poprzednich kadencjach również członek Komisji Gospodarki Komunalnej i Samorządu. Jest autorką wielu zrealizowanych wniosków w temacie  działania w/w komisji .  Jako członek  zespołu roboczego bierze czynny udział w pracach nad  Strategią Rozwoju Miasta Krosna na lata 2004 – 2013 i 2014- 2022 oraz wspiera działania dotyczące jej realizacji. W latach 2001–2011 pełni funkcję przewodniczącej Zarządu Osiedla im.Ks.Br.Markiewicza .Wtedy to , wraz z Zarządem Osiedla organizuje integracyjne pikniki rodzinne pn. „ Pożegnanie lata „  Z jej inicjatywy realizowanych jest  wiele przedsięwzięć usprawniających funkcjonowanie i poprawiających wygląd estetyczny zarówno miasta  jak i  osiedla . W 2009 r. razem z  młodymi mieszkańcami osiedla , powołuje do życia Stowarzyszenie Osiedlowy Klub Sportowy  MARKIEWICZA z drużynami piłkarskimi seniorów oraz juniorów. Do chwili obecnej świadczy  klubowi  wszechstronną  pomocą . Od 2005r. organizuje dla dzieci i młodzieży       „ Osiedlowy Wakacyjny Turniej Piłki Nożnej „ .  W 2003 r. reaktywuje i do dnia dzisiejszego jest organizatorem  Finałów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Krośnie. Ściśle współpracuje z  wieloma organizacjami pozarządowymi . Reaguje na problemy i potrzeby mieszkańców , służąc im  pomocą i wsparciem . Doświadczona i skuteczna w działaniu. Animator kultury i sportu krośnieńskiego .

4. Grudysz Piotr

Lat 42. Radny Miasta Krosna kadencji 2010-2014 i 2014-2018 

  • Przewodniczący Komisji Edukacji, jest członkiem:  
  • Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Krosna,
  • Miejskiej Rady Pożytku Publicznego,
  • Zarządu Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej,
  • Stowarzyszenia Twórców Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej.

Ukończył studia wyższe na Wydziale Pedagogicznym w Rzeszowie o specjalności rehabilitacja oraz ukończył podyplomowe studia  na Uniwersytecie Rzeszowskim na Wydziale Prawa.

Założyciel Fundacji im. Jana Grudysza. Uczestnik międzynarodowych plenerów,

wystaw i konkursów fotograficznych. Otrzymał m.in. Dyplom Ministra Kultury  Odznaczony medalem „Za Zasługi dla Fotografii Polskiej” w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.


5. Leśniak Teresa

Od wielu lat związana jest z segmentem kultury i edukacji naszego miasta. Będąc nauczycielem w Studium Kulturalno-Oświatowym wykształciła wielu znakomitych bibliotekarzy, którzy dzisiaj zajmują wysoką pozycję społeczną i zawodową w różnych środowiskach i przyczyniają się do realizacji inicjatyw ważnych dla intelektualnego rozwoju swoich „małych ojczyzn”. Jako dyrektor biblioteki publicznej w Krośnie przez ćwierć wieku inicjowała i realizowała wiele nowatorskich projektów kulturalno-literackich, adresowanych do mieszkańców Krosna, sprawiając, że kierowana przez nią instytucja osiągnęła wizerunek rozpoznawalny w kraju i za granicą. Jest autorką wielu publikacji w ogólnopolskiej prasie fachowej oraz w krajach Euroregionu Karpackiego. Zaangażowana w działalność ogólnopolskich stowarzyszeń zawodowych. Za działalność zawodową i społeczną uhonorowana wieloma odznaczeniami państwowymi i regionalnymi, m.in. Złotym Krzyżem Zasługi RP.

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, podyplomowych studiów w Uniwersytecie Wrocławskim oraz w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Jest wierna zasadzie, iż do rozwoju i aktywnego funkcjonowania społeczności lokalnej niezbędna jest poprawne komunikacja międzyludzka i współpraca różnych środowisk.

Cechuje ją otwartość na nowe wyzwania oraz konsekwencja w realizacji celów. Zawsze przyświeca jej motto: „Nie pytaj życia o sens, ale nadawaj życiu sens”.


6. Lorenc Jerzy

Jerzy Lorenc urodzony: 04.09.1953 w Krośnie. Po ukończeniu szkoły podstawowej w 1968 r. kontynuował naukę w szkole przyzakładowej rozpoczynając pracę w Zakładach Urządzeń Naftowych w Krośnie. Pracując kontynuował naukę w Technikum Mechaniczno-elektrycznym w Rzeszowie. Przepracował w przemyśle naftowym prawie 45 lat, kolejno jako uczeń, tokarz, ślusarz, pracownik umysłowy, kierownik działu, Pełnomocnik Ochrony. Obecnie emeryt. W okresie stanu wojennego działał w konspiracji, był współzałożycielem Duszpasterstwa Ludzi Pracy. Działalność społeczną prowadził od początku lat 90 działając w Komitecie Obywatelskim. Z tego Komitetu został wybrany do Rady Miasta Krosna pierwszej kadencji. Pracował w Radzie Dzielnicy najpierw jako członek, następnie przez cztery kadencje jako Przewodniczący Zarządu, obecnie jako Przewodniczący Rady. Jest Radnym Rady Miasta obecnej Kadencji, przewodniczącym Komisji Gospodarki Komunalnej Samorządu i Ochrony Środowiska. Stan cywilny: wolny. Ojciec szóstki dorosłych dzieci. Pasje i zainteresowania: ogrodnictwo, pszczelarstwo.

7. Raś Agnieszka

Lat 46, mąż Piotr, mama dwójki dzieci: Pauliny, lat 22 i Patryka, lat 11. 

Rodowita krośnianka, od wielu lat prywatnie i zawodowo związana z krośnieńskim Rynkiem. Wykształcenie ekonomiczne. Prowadzi własną działalność gospodarczą.

Od 2015 roku członek Zarządu Dzielnicy „Śródmieście”, a aktualnie jego przewodnicząca. Z racji pełnionej funkcji zna bardzo dobrze potrzeby lokalnej społeczności. Jej zainteresowania to dobra książka, architektura wnętrz oraz rodzinne wycieczki rowerowe.

Startuje w wyborach samorządowych, ponieważ chce brać udział w rozwiązywaniu problemów mieszkańców miasta, działać na rzecz ludzi. Zależy jej na poprawie warunków życia mieszkańców i wszechstronnym rozwoju naszego miasta.

8. Rymar Marta

Marta Rymar, dr inż., ur. 18 kwietnia 1979 r. W 2002 r. ukończyła studia magisterskie na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, w 2014 r. obroniła pracę doktorską z zakresu architektury galicyjskich dworców kolejowych, a w 2015 r. uzyskała dyplom inżyniera budownictwa. Posiada bogate doświadczenie w pracy związanej z ochroną dóbr kultury, konserwacją zabytków, budownictwem, muzealnictwem i historią sztuki, czego efektem jest ponad 40 publikacji naukowych, w tym książka pt. Architektura dworców Kolei Karola Ludwika w Galicji w latach 1855-1910 (wyd. Neriton, Warszawa, 2012). Wieloletni pracownik Muzeum Rzemiosła w Krośnie, mianowana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na kustosza dyplomowanego. W 2006 r. podjęła współpracę z Urzędem Miasta Krosna, jako doradca Prezydenta Miasta Krosna do spraw ochrony zabytków.  Od 2012 r. pełni funkcję Miejskiego Konserwatora Zabytków w Krośnie. Efektem jej pracy jest sukcesywna i konsekwentna odnowa krośnieńskich zabytków na czele z Rynkiem – wizytówką miasta. Pomaga również właścicielom obiektów zabytkowych w przygotowywaniu dokumentacji oraz pozyskiwaniu środków finansowych na przeprowadzenie prac konserwatorskich.

Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prowadzi badania z zakresu oceny technicznej, ochrony, konserwacji oraz zagospodarowania zabytkowych obiektów dworcowych

Mąż Mirosław – artysta grafik, projektant, pracownik PWSZ im. St. Pigonia w Krośnie oraz Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego, dwie córki:  Patrycja – uczennica Liceum Plastycznego oraz Maria – uczennica Szkoły Muzycznej.

            W nielicznych wolnych chwilach projektuje i wykonuje biżuterię oraz inne wyroby użytkowe z filcu i ceramiki.

9. Skiba Witold

Lat 52, żonaty, ojciec dwójki dzieci. Wykształcenie wyższe  w zakresie rehabilitacji ruchowej i zarządzania systemem ochrony zdrowia. Od 1994r przedsiębiorca, zarządzający przychodniami medycznymi w Krośnie oraz Iwoniczu.                                                                          Podmioty lecznicze: NZOZ Centrum Zdrowia EUROMED Sp. z o.o. i  NZOZ Zakład Leczenia Chorób Narządu Ruchu funkcjonują obecnie w kapitałowej GRUPIE EUROMED.  Poza sprawami  z zakresu ochrony zdrowia, zaangażowany w  biznesowe przedsięwzięcie: KLUB EUROGYM stworzony z myślą o wszystkich, zarówno początkujących, jak i zaawansowanych miłośnikach sportu i zdrowego trybu życia.

Radny Miasta Krosna  w kadencji: 2014 – 2018,  członek komisji stałych Rady Miasta Krosna:

  • Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych
  • Gospodarki Komunalnej,Samorządu,Ochrony Środowiska
  • Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Krosna od grudnia 2017 r.                            

Realizując obowiązki Radnego kadencji: 2014 – 2018:

Zaangażowany w wypracowanie przez Samorząd i Gminę Krosno nowego, odpowiadającego aktualnym potrzebom mieszkańców, zabezpieczenia dostępu do świadczeń medycznych oraz prospołecznych ( senioralnych i dziecięcych ), w obszarach niedostatecznie zabezpieczonych przez NFZ, Rząd RP oraz projekty samorządowe.

Inicjujący działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym i pieszym w dzielnicach Śródmieście i Krościenko Niżne:

  • ulica Bursaki:  wprowadzenie rozwiązań w infrastrukturze drogowej mających na celu ograniczenie prędkości oraz zapobieganie negatywnym skutkom zdarzeń drogowych,
  • ulica Chopina: budowa i modernizacja chodnika, połączenie go z sąsiednią Gminą Krościenko Wyżne oraz Parkiem leśnym „Dębina”. Sukcesywne wprowadzanie rozwiązań    w infrastrukturze drogowej, mających na celu zapobieganie negatywnym skutkom zdarzeń drogowych,

Od początku kadencji zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Krosna, a od grudnia 2017 jej przewodniczący. Wybrany i obdarzony poparciem do pełnienia tej funkcji, również głosami radnych opozycji.

Hobby: zamiłowany podróżnik.

HASŁO WYBORCZE: #WPROWADZAMYKROSNOWRUCH


Używamy cookies w celu świadczenia usług, reklamy i statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza zgodę na umieszczanie ich w Twoim urządzeniu końcowym. W każdej chwili masz możliwość zmiany ustawień swojej przeglądarki
Dane do pozycjonowania strony
pole title
pole descryption
pole keywords