Kandydaci na radnych
Strona główna » Kandydaci w okręgu nr 2

Kandydaci na radnych w okręgu wyborczym nr 2

1. Bachota Paweł

Lat 51, żonaty, dwoje dzieci, dwóch wnuków.

Wykształcenie średnie techniczne – Zespół Szkół Mechanicznych w Krośnie. Od 1987 roku związany zawodowo m. in.: Społem PSS Robotnik w Krośnie, Miejskim Zespołem Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Krośnie, Hurtownią INSTALATOR. Od 1996 r. Kierownik Drukarni HEDOM w Krośnie, a w latach 2015-2018 Prezes Zarządu HEDOM Sp. z o.o. Obecnie Dyrektor Centrum Motoryzacyjnego EKO AUTO w Krośnie.Od maja 2013 roku Prezydent Stowarzyszenia UNIA PRZEDSIĘBIORCZYCH w Krośnie, które organizuje cyklicznie Wigilię dla mieszkańców Krosna oraz święcenie pokarmów Wielkanocnych na krośnieńskiej starówce. Inicjator Zakątka Rozmaitości Galicyjskich na ul. Franciszkańskiej w trakcie trwania Karpackich Klimatów.

Zainteresowania: turystyka piesza (od lat 80-tych członek Klubu Górskiego BESKIDNICY w Krośnie), turystyka rowerowa.

2. Galert Anna

Lat 57, mąż Wieńczysław, 3 dzieci. W 1983 roku ukończyła Uniwersytet Ludowy w Wierzchosławicach w zawodzie instruktora kulturalno – oświatowego ze specjalizacją: taniec towarzyski i ludowy. Pracę zawodową rozpoczęła w 1983 roku, w wyuczonym zawodzie, jako instruktor tańca w Okręgowym Ośrodku Tanecznym w Rzeszowie, następnie w Rymanowskim Ośrodku Kultury w Rymanowie, prowadząc zajęcia i grupy taneczne z dziećmi i młodzieżą. Po przekwalifikowaniu od 2001 roku pracuje w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie jako specjalista ds. kadr. Swój czas wolny poświęca dla społeczności lokalnej. Od 20 lat społecznie pracuje w Radzie Osiedla Turaszówka służąc swoim doświadczeniem zawodowym w rozwiązywaniu problemów lokalnej wspólnoty, na początku jako sekretarz, następnie przewodnicząca Zarządu Osiedla Turaszówka w kadencjach 2007 – 2015 a obecnie członek zarządu. Przez 13 lat (2000 – 2013) pełniła funkcję prezesa koła parafialnego Stowarzyszenia Rodzin Katolickich oraz była członkiem komisji rewizyjnej Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w latach 2008 – 2014. Od 2013 roku jest współzałożycielem i zastępcą prezesa Stowarzyszenia „Klub Aktywnego Mieszkańca w Turaszówce”, w którym organizuje czas dla osób starszych, emerytów i rencistów. Współtworząc projekty pozyskuje pieniądze na wycieczki, zajęcia gimnastyczne, aerobic wodny, sprzęt podnoszący sprawność fizyczną jak kije nordic wolking, ciężarki czy gumy sportowe oraz poprzez organizację prelekcji zdrowotnych podnosi wiedzę seniorów na temat zdrowego odżywiania i aktywnego sposobu na życie. Swoją postawą integruje społeczność lokalną i zmniejsza poczucie alienacji jednostki. Od 1999 roku przejęła opiekę nad ludowym zespołem śpiewaczym „Kamratki”, pełniąc funkcję kierownika zespołu, upowszechnia oraz krzewi tradycję i muzykę ludową w swoim regionie. Pozyskała środki na zakup obuwia scenicznego i uszycie strojów regionalnych. Nieustannie poszukuje starych, zapomnianych przyśpiewek ludowych i pieśni. Hobby: aktywny wypoczynek (narty, aerobik, joga), podróże.

Urodzona optymistka, społecznik, inicjator wielu projektów i przedsięwzięć ale zawsze znajdzie czas na rozwijanie swoich pasji.


3. Gorczyca-Kwilosz Ewa

Urodziła się w 1963 roku  w Krośnie. Ukończyła Szkołę Podstawową nr 8 i  LO im. M. Kopernika. Po uzyskaniu tytułu magistra na kierunku filologia polska na Uniwersytecie Warszawskim powróciła do Krosna i podjęła pracę w Szkole Podstawowej nr 14. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie technologii informacyjnej na Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Od 1989 roku jest nauczycielką języka polskiego w Zespole Szkół Muzycznych w Krośnie, a od roku 2016 pełni funkcję wicedyrektora tej szkoły. W środowisku szkolnym znana jest jako organizator wielu imprez o charakterze kulturalnym i krajoznawczym dla młodzieży i dorosłych. Jest członkiem Zarządu Towarzystwa Edukacji Artystycznej w Krośnie. Od wielu lat pracuje jako egzaminator i weryfikator prac maturalnych z języka polskiego dla Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie. W ramach działalności społecznej bierze czynny udział w imprezach edukacyjnych i kulturalnych na terenie Krosna. Od kilkunastu lat jest przewodniczącą jury na Międzyszkolnym Konkursie Pieśni i Poezji Patriotycznej organizowanym pod Patronatem Prezydenta Miasta Krosna przez Szkołę Podstawową nr 8 w Krośnie. Pracowała również jako członek jury w konkursach ortograficznych i literackich organizowanych przez Krośnieńską Bibliotekę Publiczną oraz w konkursie muzycznym "Muztafa" organizowanym przez Młodzieżową Radę Miasta Krosna. Interesuje się dobrą muzyką, filmem, teatrem i literaturą. Lubi dalekie podróże i piesze wędrówki w urokliwych okolicach Krosna. Jest mężatką, ma dwóch synów i biało-czarną kotkę.

 

4. Hanusek Robert

Lat 47, żonaty, wykształcenie wyższe techniczne. Związany zawodowo z budownictwem - prowadzi firmę, której główną działalnością jest obsługa inwestycji - opracowanie dokumentacji projektowej, nadzór i realizacja inwestycji budowlanych. W latach 2002–2006 był Zastępcą Prezydenta Piotra Przytockiego odpowiedzialnym m.in. za budowę dróg, inwestycje oraz gospodarkę komunalną. Angażuje się w działalność społeczną, wspiera krośnieński sport – gdy w latach 2004–2007 był Prezesem Krośnieńskiego Stowarzyszenia Siatkówki KARPATY Krosno, drużyna męska wywalczyła powrót do II ligi, gdzie z powodzeniem gra do dziś.

W Radzie Miasta Krosna mijającej kadencji zajmuje się głównie sprawami związanymi z inwestycjami, urbanistyką i gospodarką komunalną.

 

Po pracy stara się znaleźć czas na uprawianie sportu – m.in. bieganie, pływanie, jego hobby to motoryzacja – zwłaszcza stare samochody i motocykle.  

 

Zdecydowałem się ponownie kandydować do Rady Miasta Krosna aby dalej służyć swoją wiedzą, doświadczeniem i czynnie wspierać Prezydenta Piotra Przytockiego w realizowaniu kolejnych działań i inicjatyw dla dalszego dynamicznego rozwoju naszego Krosna.

5. Krzanowska-Szelc Dagmara

Założyciel, kierownik, instruktor i choreograf Dziecięco – Młodzieżowego Zespołu Tanecznego KLEKS.

Całe życie zawodowe związana z domem kultury na ul. Kolejowej. Kierownik artystyczny dwóch festiwali tanecznych - „Mikołajkowe Spotkania Taneczne” i Ogólnopolskiego Festiwalu Tańca „Intermedium”. Kierownik organizacyjny turniejów tańca towarzyskiego oraz inicjator Przeglądu Zespołów Mażoretkowych „Majorki”. Za swoją pracę otrzymała odznakę honorową „Zasłużony dla kultury polskiej”, „Srebrny Medal za Długoletnią Służbę”, „Brązową Odznakę Polskiego Towarzystwa Tanecznego”. W 2009 roku otrzymała Nagrodę Prezydenta Miasta Krosna za osiągnięcia w dziedzinie kultury. W 2013 roku Zespół KLEKS pracujący pod jej kierownictwem również otrzymał Nagrodę Prezydenta Miasta Krosna za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego.

    W latach 1999 - 2014  działała w Radzie Dzielnicy Białobrzegi, pełniąc w latach  2004 - 2014  funkcję Przewodniczącej Rady Dzielnicy Białobrzegi.

       Prywatnie od 31 lat żona Roberta Szelca, mama trójki dzieci – Jarka, Agnieszki i Mai, babcia dwóch wnuków – Tymka i Szymka.


6. Moskal Maria

Lat 69, mąż Marian, pięcioro dorosłych dzieci i wnuki. Wykształcenie wyższe techniczne, na emeryturze, niezależna politycznie. Radna miasta Krosna w kadencjach 2006-2010 i 2014-2018. Pracowała w komisjach R.M.- Budżetowej, Zdrowia Spraw Społecznych i Rodziny, oraz Mieszkaniowej. Członek Krośnieńskiej Rady Seniorów.

W latach 1998 - 2010 przewodnicząca Zarządu Rady Dzielnicy Białobrzegi. Przewodnicząca parafialnego zespołu Caritas. Wraz z mężem jest zaangażowana w działania Domowego Kościoła - Ruchu Światło Życie.

Jest otwarta na konkretne problemy rodzin i ludzi samotnych.

Zainteresowania: książki, ogród, spacery z kijkami.

7. Niepokój Marcin

Lat 39, rodowity krośnianin, mieszkaniec dzielnicy Zawodzie. Bezpartyjny, aktywny działacz społeczny. Honorowy Dawca Krwi. Wykształcenie wyższe - Rachunkowość i Finanse oraz Zarządzanie i Marketing. Żona Alicja - fizjoterapeuta, córki – Klaudia i Dagmara. Radny Miasta Krosna w kadencji 2010-2014 jako członek Klubu Samorządne Krosno. Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej. Członek Komisji Budżetowo-Finansowej oraz Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Krosna. Radny Miasta Krosna w kadencji 2014-2018 jako członek Klubu Samorządne Krosno. Przewodniczący Komisji Budżetowo-Finansowej. Członek Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Krosna.Inicjator spotkań dotyczących problemów zgłaszanych przez mieszkańców.Organizator seminariów, konferencji prasowych, dni otwartych. Radny Dzielnicy Zawodzie od 2003 roku. Członek Krośnieńskiego Stowarzyszenia Siatkówki KARPATY Krosno od 2010 roku. Organizator Strefy Kibica-Dawcy: akcji krwiodawstwa i rejestracji potencjalnych dawców szpiku. Inicjator i współorganizator Karnawałowych Bali Sympatyków Sportu. Uczestnik akcji charytatywnych: Szlachetna Paczka, WOŚP.Współzałożyciel nieformalnej Grupy KLAN Zawodzie – zaangażowanej w życie kulturalno-rozrywkowe i sportowe zarówno dzielnicy Zawodzie jak i miasta Krosna. Inicjator i współorganizator Pikników Rodzinnych w Dzielnicy Zawodzie oraz koncertów charytatywnych (koncerty kolęd i zespołu 2TM2,3) Propagator zdrowego stylu życia. Współzałożyciel drużyny piłki halowej KLAN Zawodzie. Koordynator drużyny reprezentacji oldbojów Dzielnicy Zawodzie w piłce nożnej w latach ubiegłych. Długoletni Członek Ruchu Światło-Życie.

Hobby:

  • sport – piłka siatkowa, piłka nożna,
  • turystyka – wycieczki krajoznawcze, wycieczki piesze,
  • organizacja imprez o charakterze kulturalno-rozrywkowym.

Chce kontynuować działalność w Radzie Miasta Krosna - wykorzystać swoje doświadczenie  i konsekwencję w działaniu oraz zaangażowanie. Jest osobą konkretną, śmiało podejmującą się nowych wyzwań. Zna potrzeby mieszkańców miasta i uważnie wsłuchuje się w ich opinie.

Chce mieć wpływ na niwie kulturalno - biznesowej, aby Krosno postrzegane było jako miejsce sprzyjające nowym inwestycjom. Chciałby nadal propagować zdrowy styl życia aktywnie pomagając rozwojowi krośnieńskiego sportu zarówno na szczeblu seniorskim, dziecięco-młodzieżowym oraz amatorskim. 

W życiu kieruje się maksymą: „Pamiętajmy o tym, co było. Żyjmy tym, co będzie”.

8. Przytocki Piotr

ur.15.08.1957 r. w Krośnie, żona Elżbieta, trzech dorosłych synów: Andrzej, Maciej, Grzegorz.

Wykształcenie - mgr inż. mechanik, absolwent (1982) Wydziału Mechanicznego, Instytutu Technologii Maszyn Politechniki Krakowskiej,  egzamin państwowy (2001) dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek skarbu państwa.

Od 2002 nieprzerwanie Prezydent Miasta Krosna (IV kadencje)

Działalność społeczna:

  • W latach 1994 - 2004 – współzałożyciel, Wiceprezes i Prezes Podkarpackiej Izby          Gospodarczej  w Krośnie
  • W latach 2002 - 2009 - Przewodniczący Rady Społecznej Podkarpackiego Szpitala  Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Krośnie
  • Przewodniczący Konwentu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie

 

Chcemy żyć w atrakcyjnym otoczeniu wśród zieleni, z zadbanymi terenami rekreacyjnymi i czystym powietrzem. Podniesiemy jakość życia w mieście i zapewnimy zrównoważony rozwój Krosna w każdej dziedzinie życia.

 

9. Wilk Andrzej

Urodzony 12 lipca 1949 w Krośnie. 

Edukacja:  - do szkoły podstawowej uczęszczał w Krośnie, a następnie do Technikum Elektrycznego w Turaszówce. Studia wyższe ukończył na Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie na wydz. Matematyczno – Fizycznym.

Praca zawodowa:  Rejon Energetyczny Rzeszów Rejon Krosno, Zespół Szkół Elektrycznych w Krośnie – Turaszówce, następnie w Związku Nauczycielstwa Polskiego w Krośnie jako prezes Zarządu Oddziału, w Urzędzie Miasta i Gminy w Jedliczu jako inspektor oświaty i w Szkole Podstawowej nr 6 w Krośnie jako nauczyciel. Na emeryturze kierownik Domu Studenta PWSZ w Krośnie

Aktywność kulturalna i społeczna: od 1968 roku zapoczątkował  śpiewanie w  chórze w krośnieńskiej farze, następnie śpiewał  w chórach akademickich w Krakowie, 33 lata w krośnieńskim Chórze ”ECHO” a od 3 lat w Podkarpackim Chórze Męskim w Rzeszowie. W okresie studiów przez 5 lat prowadził na uczelni Koło Turystyczne PTTK „Klub Włóczęgów”, był organizatorem rajdów uczelnianych i obozów wakacyjnych w kraju i za granicą. Pracując w SP-6 też prowadził koło turystyczne i organizował wycieczki i rajdy piesze dla młodzieży oraz działał w Oddziale PTTK w Krośnie. W kadencji 2015 – 2019 wybrany do Rady Dzielnicy Białobrzegi i pełni funkcję przewodniczącego Zarządu Dzielnicy. Pracę swoją skierował na ożywienie działalności kulturalnej w Dzielnicowym  Domu Ludowym. Rocznie z pomocą Rady Dzielnicy, Kołem Gospodyń i Stowarzyszeniem Rozwoju Lokalnego Białobrzegi organizuje ok. 20 imprez okolicznościowych. Najbardziej udaną jest cyklicznie organizowana Biesiada Białobrzeska.  Drużynie Harcerskiej zaproponował siedzibę w Dzielnicowym Domu Ludowym.

 

Używamy cookies w celu świadczenia usług, reklamy i statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza zgodę na umieszczanie ich w Twoim urządzeniu końcowym. W każdej chwili masz możliwość zmiany ustawień swojej przeglądarki
Dane do pozycjonowania strony
pole title
pole descryption
pole keywords