Kandydaci na radnych
Strona główna » Kandydaci w okręgu nr 3

Kandydaci na radnych w okręgu wyborczym nr 3

1. Bęben Krzysztof

Jego życie związane jest z Krosnem – tu się urodził, tu mieszka, tu uczęszczał do szkół i tu realizuję się zawodowo i społecznie.

Ma 63 lata. Żonaty, żona Małgorzata, dwóch dorosłych synów. Wykształcenie średnie techniczne. Zawodowo realizował się  w zakładach naftowych, spółdzielczości pracy i w obsłudze inwestycji budowlanych. Działalność społeczna:  dwie kadencje członek Zarządu Osiedla Traugutta, sekretarz w Polskim Stowarzyszeniu „Dom Europejski” realizując projekty unijne, działacz Krośnieńskiego Stowarzyszenia Piłki Siatkowej Karpaty Krosno.  7 lat Przewodniczący Rady Nadzorczej Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Jego hobby to: siatkówka, piesze wędrówki, nordic walking, film.

2. Druciak Joanna

Lat 42, mężatka, syn. Absolwentka Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Krośnie (klasa fortepianu) oraz abiturientka Wychowania Muzycznego w Rzeszowie (ukończone z wynikiem bardzo dobry z wyróżnieniem). Od 15 lat nauczycielka muzyki w Zespole Szkół nr 4 w Krośnie, potocznie zwanego „Guzikówka”. Właścicielka Akademii Talentów w Krośnie. Od wielu lat prowadzi również zajęcia rytmiki z elementami tańca w przedszkolach województwa podkarpackiego. W latach 2002 – 2003 pracowała w prywatnej szkole muzycznej „Music Art.” w Rzeszowie.

Jako kandydatka w samorządowych  wyborach 2018 chciałabym móc podzielić się zamiłowaniem oraz pasją do muzyki i sportu. Pragnę, aby społeczność Krosna świadomie podejmowała działania promujące zdrowy styl życia w harmonii duszy i ciała, zwiększając ofertę zajęć relaksacyjnych i wzmacniających. Moim planem jest zapewnienie zaplecza do treningów Fitness bungee.  Z zamiłowania od dziecka lubiąca jeździć na rowerze, chciałabym przyczynić się do rozwoju ścieżek rowerowych oraz powstania krytego skatepark’u. Moją intencją jest zapewnienie dzieciom i młodzieży miejsca do spełniania swoich artystycznych, muzycznych i tanecznych  oraz sportowych marzeń, dzięki powstaniu Osiedlowych Domów Kultury. Wierzę, że największy potencjał jawi się w młodych ludziach, których należy odpowiednio motywować. To właśnie oni są przyszłością Krosna – naszego miasta. 

3. Dudycz Zdzisław

Lat 64, z zawodu hutnik.

W Krośnie mieszka od 1970 r., żonaty: żona Krystyna, 2 zamężne córki, 2 wnuków. Były pracownik KHS Krosno. Po przejściu na rentę przez 10 lat prowadził ajencję ubezpieczeniową w PZU Krosno. Od 1990 r. członek Rady Dzielnicy Polanka, od 1994 r. do 2010 r. przewodniczący Rady i Wiceprezes Zarządu OSP Polanka. W tym okresie zrealizowane były duże inwestycje na terenie dzielnicy Polanka: budowa kanalizacji sanitarnej, budowa wodociągu, remonty SP nr 7, przystosowanie części budynku starej szkoły na potrzeby OSP Polanka, budowa i remonty dróg. Od 20 lat Prezes Zarządu Kółka Rolniczego w Polance. Od 1998 r. Radny Miasta Krosna, pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Od 2002 r. do chwili obecnej Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krosna.

4. Gabara Dorota

Lat 55, bezpartyjna, mąż Henryk oraz 2 synów Michał i Tomasz. Absolwentka  Akademii Rolniczej w Krakowie. Wykształcenie wyższe .Obecnie od 25 lat  zatrudniona  w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych  Oddział /Jasło Inspektorat w Krośnie jako inspektor w Wydziale Emerytur i Rent. Od dwóch kadencji Radna dzielnicy Suchodół oraz wiceprzewodnicząca działającego od ponad 100 lat  Koła Gospodyń.

Pomysłodawczyni i  współinicjatorka  organizowanych przez Koło  Gospodyń wycieczek dla mieszkańców oraz akcji mających na celu poprawę sprawności i zdrowia kobiet oraz imprez okolicznościowych dla mieszkańców. Zaangażowana w sprawy lokalnej społeczności, osoba służąca zawsze radą  i pomocą.

Jest kandydatem na radnego. Nie interesuje jej wielka polityka. Uważa też, że rozgrywanie partyjnych gier w Radzie Miasta nie powinno mieć miejsca i nie powinno wpływać na miejskie sprawy. Radni powinni kierować się dobrem miasta, a nie partyjnym interesem, i pamiętać, że wykonują swój mandat dzięki zaufaniu wyborców.

Chciałaby, żeby zarówno jej dzieci, jak i wszyscy mieszkańcy Krosna, także Ci zamieszkali w nich od niedawna, identyfikowali się z naszym miastem.

Przekonana jest, że oczekiwane zmiany mogą być sprawnie wprowadzane tylko dzięki stałemu, bezpośredniemu kontaktowi z wszystkimi mieszkańcami . Jako radna Miasta  chciałaby skupić się szczególnie na usuwaniu dokuczliwych, codziennych problemów, które utrudniają życie każdego z nas. 

Wykonując mandat radnego Rady Miasta będę aktywnie zabiegała o wprowadzanie rozwiązań, które nasze życie w mieście uczynią łatwiejszym i lepiej zorganizowanym. 

 

 Dziękuję za każdy oddany na mnie głos.

5. Gibadło Helena

Urodzona 14 lutego 1953 r. w Święcanach, woj. podkarpackie. Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Wydziału Prawa i Administracji w Lublinie. Od 2008 r. na emeryturze.

Od 2015 r. przewodnicząca Zarządu Dzielnicy "Polanka". W ramach osiągnięć należy wymienić m.in. nadzorowanie odnowienia Dzielnicowego Domu Ludowego w Polance oraz organizację wydarzeń kulturalnych.

Wieloletnie doświadczenie jako radca prawny zdobywała pracując zarówno w przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych, jak i własnej kancelarii prawnej. Przez blisko 20 lat obsługiwała prawnie Krośnieńskie Huty Szkła, uczestnicząc we wprowadzeniu firmy na Giełdę (jako jedną z pierwszych spółek w Polsce).

W ramach swojej działalności na emeryturze, współpracowała z Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym "Koło" w Krośnie. Wspierała jego działania prawnie oraz prowadziła zajęcia dydaktyczne z podopiecznymi Stowarzyszenia.

Przez kilka lat działała w Aktywnym Klubie Emerytów i Rencistów Dzielnicy Polanka, a także uczestniczyła w Sejmiku Senioralnym Miasta Krosna. Obecnie uczęszcza na spotkania Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

W wolnym czasie czyta książki i podróżuje nie tylko po Polsce. Hobbystycznie zajmuje się uprawą kwiatów oraz... rozwiązuje setki sudoku.


6. Kubit Zbigniew

Urodzony w 1950 r. w rodzinie robotniczej. 
Absolwent ILO im. M.Kopernika w Krośnie. Studia magisterskie na UMCS w Lublinie. Studium podyplomowe w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Niemal całe swe dorosłe życie związał z ochroną przeciwpożarową, zarówno zawodową, jak i społeczną. Emerytowany oficer Państwowej Straży Pożarnej, długoletni Prezes i Wiceprezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Krośnie-Suchodole Kierował wielokrotnie dużymi akcjami ratowniczo-gaśniczymi. Za swą nienaganną służbę i działalność społeczną odznaczony wieloma odznaczeniami resortowymi i korporacyjnymi m.in. Złotym Znakiem Związku OSP, Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza, Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa, Srebrnym Medalem za Zasługi w Zwalczaniu Powodzi. Zdecydowany i konsekwentny w realizacji postawionych przed sobą celów. Jego atutami są wiedza i bogate doświadczenie oraz duża umiejętność pracy w zespole. Cechuje Go uczciwość, skromność oraz niebagatelne poczucie humoru. Pasjonat sportu. 
Będzie dążył do tego aby w działaniach przyszłego samorządu znalazło się jak najwięcej przedsięwzięć z zakresu szeroko pojętego humanizmu.

7. Łącka Magdalena

Magdalena Łącka, krośnianka, od urodzenia związana z Dzielnicą Polanka, mężatka, matka dwóch córek. Tytuł magistra ekonomii, zdobyła na Uniwersytecie Ekonomicznym  w Krakowie. Kontynuując wykształcenie w kierunku nieruchomości ukończyła studia podyplomowe w zakresie szacowania i wyceny nieruchomości na Akademii Ekonomicznej w Krakowie i Politechnice Krakowskiej i uzyskała licencję zarządcy nieruchomości nadaną przez Ministra Infrastruktury.

Tuż po studiach podjęła pracę w Urzędzie Miasta Krosna, przechodząc różne stopnie zawodowe, na koniec obejmując stanowisko Kierownika Biura Obsługi Urzędu i Obywatela.  

W 2007 roku podjęła pracę w „KPB-Development” Sp. z o.o. jako inspektor do spraw nieruchomości, pół roku później została powołana na stanowisko Prezesa Zarządu tej spółki i funkcję tą pełni do dzisiaj.

Do jej największych osiągnięć należy między innymi  budowa osiedli mieszkaniowych w Krośnie i Jaśle: „Osiedla Parkowego”, „Słonecznej Kotliny” oraz domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej przy ul. Lenarta.  Skutecznie zarządza także kilkunastoma wspólnotami mieszkaniowymi.

Odzwierciedleniem pasji Magdaleny Łąckiej jest realizacja projektów wystroju wnętrz m.in. Hotelu, Restauracji i Galerii Portius w Krośnie, biura OVB Allfinanz przy ul. Pużaka i Bieszczadzkiej, Restauracji i Kawiarni Piccolo oraz obiektu Empiro Piccolo w Rymanowie Zdroju, biura AL-MAR Sp. z o.o. przy ul. Podkarpackiej w Krośnie oraz mieszkań  i domów prywatnych.

 

8. Rachwał Grzegorz

Urodził się 11 czerwca 1971 roku w Krośnie. 

Ukończył Technikum Mechaniczne w Krośnie a potem studia na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej. Od momentu ukończenia studiów pracuje w Przedsiębiorstwie Robót Inżynieryjnych i Drogowych w Krośnie. Zaczynał od stanowiska majstra, poprzez samodzielną funkcję kierownika budowy, a obecnie jest dyrektorem ds. realizacji inwestycji. Posiada szeroką wiedzę i doświadczenie w zakresie zarządzania kontraktami budowlanymi, planowania realizacji zadań związanych z działalnością przedsiębiorstwa, współpracy z inwestorami, nadzorowania prac podwykonawców oraz podległej kadry kierowniczej, ma umiejętność negocjacji korzystnych warunków finansowych. Cechy charakteru, które pomagają mu w pracy to: spokój, opanowanie i zdolność kierowania zespołem ludzi. Ukończył  studia podyplomowe z Szacowania Nieruchomości. Radny Rady Miasta Krosna kadencji 2014-2018. Działa w Podkarpackiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa, jest Członkiem Rady.

Od czterech kadencji sprawuje społecznie funkcję radnego Rady Dzielnicy Suchodół, obecnie Przewodniczący Rady. Jest żonaty i ma troje dzieci. Jego pasjąsą: budownictwo, technika, motoryzacja, sport. Chętnie udziela się społecznie. Ceni sobie podróże w gronie najbliższych. Wśród ulubionych zajęć znajdują się: narciarstwo i żeglarstwo. Chce służyć miastu i jego mieszkańcom. Stawia na prawidłowe wykorzystanie funduszy europejskich na inwestycje w naszym mieście. Jako priorytet wyznacza sobie dążenie do zagospodarowania terenów inwestycyjnych wokół miasta, rozwój lotniska celem umożliwienia młodym ludziom podjęcia pracy, bez konieczności emigrowania z naszego regionu i kraju. Chce, aby mieszkańcy naszego miasta, dzięki podjętym inwestycjom, żyli godnie i na odpowiednim poziomie.  Ważna jest dla niego polityka prorodzinna i wspieranie rodzin wielodzietnych. Będąc Radnym ubiegłej kadencji przyczynił się do:

  • Rozszerzenia zakresu robót przy DK 28 o budowę chodnika wzdłuż ulicy Bieszczadzkiej.
  • Budowy pomnika Żołnierzy Wyklętych na cmentarzu komunalnym.
  • Rozbudowy parkingu przy II LO w Krośnie.
  • Przeprowadzenia szeregu inwestycji w Dzielnicy Suchodół (remont nawierzchni ul. Wyszyńskiego, remont Domu Ludowego, remonty dróg i chodników, dobudowa punktów świetlnych, budowa ścieżki pomiędzy ul. Dmochowskiego a ul. Nad Badoniem).

9. Soliński Tomasz

43 lata, żona i syn. Z wykształcenia jest doktorem nauk ekonomicznych specjalizującym się w zakresie finansów i rozwoju gospodarczego. Od 6 lat pracuje na rzecz rozwoju Miasta Krosna jako Zastępca Prezydenta Miasta Krosna, a dodatkowo społecznie (bez wynagrodzenia) pełni funkcję członka rad nadzorczych z ramienia Gminy Miasto Krosno w miejskich spółkach celowych. Od ponad 15 lat jest pracownikiem naukowym i wykładowcą akademickim.

W SKRÓCIE O PRACY W SAMORZĄDZIE MIASTA KROSNA:

W 2012 roku powołany przez PREZYDENTA MIASTA KROSNA – PIOTR PRZYTOCKIEGO na stanowisko ZASTĘPCY PREZYDENTA MIASTA KROSNA. Sprawuje nadzór nad następującymi jednostkami w Urzędzie: Wydziałem Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów (m.in. przygotowanie projektów rozwojowych, pozyskiwanie środków z UE na realizację projektów, opracowanie Strategii Rozwoju Miasta Krosna na lata 2014-2023,  zarządzanie strefą inwestycyjną i pozyskiwanie inwestorów (na początku było 2 a obecnie jest 15 inwestorów, którzy zakupili grunty i rozpoczynają inwestycje); Biurem Zamówień Publicznych (m.in. organizacja i rozstrzyganie przetargów na zamówienia publiczne); Wydziałem Planowania Przestrzennego i Budownictwa (m.in. miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, pozwolenia na budowę, decyzje o warunkach zabudowy).


NAJWAŻNIEJSZE PROJEKTY NA KTÓRE POZYSKANO DOFINANSOWANIE W LATACH 2014-2018

W okresie ostatnich 4 lat pozyskał wspólnie ze współpracownikami ponad 186 mln zł dofinansowania z UE na realizację projektów rozwojowych dla Miasta Krosna. Środki UE pochodziły m.in. z POIiŚ, RPO WP, PO KL) - wszystkie przygotowane w tym okresie projekty otrzymały dofinansowanie z UE. Każdy z projektów wpisuje się w wieloletnią Strategię Rozwoju Miasta Krosna. Wartość projektów będących w bezpośrednim nadzorze to 257 mln zł  - większość z niżej wymienionych została już zrealizowana, a zakończenie pozostałych nastąpi w kolejnych latach:

 

1.      Przebudowa i rozbudowa obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku od km 226+594 do km 237+962 wraz z dobudową drugiej jezdni”- wartość projektu 150,7mln zł,  w tym środki z UE ponad 111,8mln zł.

2.      „Utworzenie inkubatora przedsiębiorczości na terenie Gminy Miasto Krosno” – wartość projektu 35mln zł, w tym środki z UE ponad 24mln zł

3.      „Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Miasta Krosna i Gminy Krościenko Wyżne”- wartość projektu ponad 14 mln zł, w tym środki z UE ponad 8,9mln zł.

4.      "Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno" – wartość projektu 38,5mln zł, w tym środki z UE ponad 27,3mln zł.

5.      „Rozwój strefy aktywności społeczno-gospodarczej w sąsiedztwie krośnieńskiego lotniska” – wartość projektu 13,6mln zł, w tym środki z UE ponad 8,5mln zł.

6.      "Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach publicznych Miasta Krosna" – wartość projektu 1,3 mln zł, w tym środki z UE ponad 0,9mln zł.

7.      „E-Usługi Miast i Gmin Podkarpackich” – wartość projektu 4mln, w tym środki z UE ponad 3,4mln zł.

8.      "E-Usługi Miast i Gmin Podkarpackich - II etap" – wartość projektu 1,5mln zł, w tym środki z UE ponad 1,3mln zł.

9.      „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru obejmującego Miasto Krosno oraz Gminy: Jedlicze, Miejsce Piastowe, Chorkówka, Korczyna, Wojaszówka i Krościenko Wyżne”- wartość projektu 68 tys. zł, w tym środki z UE 58 tys zł.

10.  „Budowa parkingu przy ul. Decowskiego w Krośnie w obrębie przystanku kolejowego Krosno-Polanka” - zrealizowana w ramach projektu pn. „Wojewódzki Fundusz Kolejowy” – wartość 140 tys. zł, w tym dofinansowanie z PFK 40 tys. zł.

 

Pełniąc funkcję Zastępcy Prezydenta Miasta Krosna wielokrotnie reprezentował interesy  Miasta na szczeblu krajowym i wojewódzkim, m.in. w zakresie poprawy zewnętrznej dostępności komunikacyjnej  Miasta i w tym zakresie udało się przekonać osoby decyzyjne do opracowania decyzji środowiskowej i ogłoszenia przetargu na wyłonienie wykonawcy projektu technicznego dla łącznicy kolejowej pozwalającej na szybki dojazd z Krosna do Rzeszowa. Od początku koordynuje współpracę z sąsiednimi Gminami partnerskimi tworzącymi Miejski Obszar Funkcjonalny Krosno, co zaowocowało współpracą w zakresie transportu publicznego i realizacją kliku dużych projektów partnerskich: MOF transport (5 gmin), OZE (1 gmina).


WIZJA ROZWOJU NASZEGO MIASTA

W ocenie Tomasza Solińskiego rozwój Miasta Krosna, w tym Dzielnic i Osiedli, powinien być realizowany zgodnie z opracowanym przy udziale partnerów społecznych dokumentem Strategii Rozwoju Miasta Krosna na lata 2014-2023, którego jest współautorem.


Używamy cookies w celu świadczenia usług, reklamy i statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza zgodę na umieszczanie ich w Twoim urządzeniu końcowym. W każdej chwili masz możliwość zmiany ustawień swojej przeglądarki
Dane do pozycjonowania strony
pole title
pole descryption
pole keywords